Curs 2017 - 2018

El curs 2017-2018 s'oferiran les següents assignatures optatives:

Assignatures Anuals
100109
Pràctiques en empreses
12
100127
Tendències actuals de les matemàtiques
6

Assignatures del Primer Semestre

Assignatures del Segon Semestre

100117
Models lineals 6 100112 Àlgebra Commutativa 6
100111
Anàlisis Harmònic
6
100113
Aritmètica
6
100119
Equacions en derivades parcials
6
100115
Geometria Riemanniana
6
100120
Càlcul numèric
6
100116
Processos estocàstics
6
100122
Anàlisi multivariant
6
100121
Integració numèrica d’EDP’s
6
100124
Sèries temporals
6
100123
Mostreig estadístic
6
100126
Programació avançada
6
100128
Inferència estadística
6
100110
Anàlisi real i funcional
6 100114 Topologia de varietats 6
100125
Investigació operativa
6      

Els alumnes han de cursar 48 ECTS optatius a escollir entre aquestes assignatures. Si es vol obtenir una menció cal cursar 30 ECTS d'optatives de la menció.

 

Menció en Matemàtica Fonamental

Per obtenir la Menció en Matemàtica Fonamental cal cursar l'assignatura Tendències Actuals de les Matemàtiques i un mínim de 24 ECTS més d'assignatures optatives de la menció. Les assignatures d'aquesta menció que s'oferiran el curs 2017-2018 són:

Assignatures Anuals
100127
Tendències actuals de les matemàtiques
6

Assignatures del Primer Semestre

Assignatures del Segon Semestre

100117
Models lineals
6 100112 Àlgebra Commutativa 6
100111
Analisis Harmònic
6
100113
Aritmètica
6
100119
Equacions en derivades parcials
6
100115
Geometria Riemanniana
6
100110
Anàlisi real i funcional
6
100116
Processos estocàstics
6
      100114 Topologia de varietats 6

 

Menció d'Economatemàtiques

Per obtenir la Menció d'Economatemàtiques cal cursar un mínim de 30 ECTS d'assignatures optatives de la menció. Les assignatures d'aquesta menció que s'oferiran el curs 2017-2018 són:

 

Assignatures del Primer Semestre

Assignatures del Segon Semestre

100117
Models lineals
6
100121
Integració numèrica d’EDP’s
6
100119
Equacions en derivades parcials
6      
100122
Anàlisi multivariant
6      
100124
Sèries temporals
6      
100125
Investigació operativa
6      

 

Menció d'Estadística

Per obtenir la Menció d'Estadística cal cursar un mínim de 30 ECTS d'assignatures optatives de la menció. Les assignatures d'aquesta menció que s'oferiran el curs 2017-2018 són:

 

Assignatures del Primer Semestre

Assignatures del Segon Semestre

100117
Models lineals
6
100123
Mostreig estadístic
6
100122
Anàlisi multivariant
6
100128
Inferència estadística
6
100124
Sèries temporals
6      

 

Menció d'Enginyeria Matemàtica

Per obtenir la Menció d'Enginyeria Matemàtica cal cursar un mínim de 30 ECTS d'assignatures optatives de la menció. Les assignatures d'aquesta menció que s'oferiran el curs 2017-2018 són:

 

Assignatures del Primer Semestre

Assignatures del Segon Semestre

100119
Equacions en derivades parcials
6
100121
Integració numèrica d’EDP’s
6
100120
Càlcul numèric
6      
100126
Programació avançada
6      
100125
Investigació operativa
6      

COORDINACIÓ

Coordinador:
Dr. Wolfgang Pitsch
Coordinador adjunt:
Dr. Joaquim Martin

gmatarrobamat.uab.cat

 

 

 

 

© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats