Planificació del curs 2017 - 2018

 1. Calendari acadèmic del Grau de Matemàtiques.
  Plànol de la facultat.

 2. Horaris generals:

  1. Grau de Matemàtiques (Horaris provisionals)
  2. Aules : Veure sia.uab.cat apartat "Serveis" i "consulta d'horaris"

 3. Horaris setmanals del Grau de Matemàtiques (sense aules):
  1. Primer curs:
   grups de seminari A, seminari B, seminari C, seminari D.

   Calendari Sessions Temes de Ciència Actual Curs 2017/18

  2. Segon curs:
   grups de seminari 1, seminari 2.


  3. Tercer curs:
   grups de seminari 1, seminari 2.

  4. Quart curs:
   grups de seminari 1

   1. Horaris de "Inferència Estadística" veure "Inferència estadística II", grau d'Estadística Aplicada, 2on Curs 2on Semestre.
   2. Horaris de "Investigació Operativa" veure "Optimització i processos estocàstics", grau d'Estadística Aplicada, 2on Curs 1er semestre.
   3. Horaris de "Mostreig Estadístic" veure "Mostreig estadístic", grau d'Estadística Aplicada, 2on Curs 2on semestre.
   4. Horaris de "Anàlisi Multivariant" veure "Anàlisi Multivariant", grau d'Estadística Aplicada, 3er Curs 1er semestre.
   5. Horaris de "Series Temporals" veure "Series Temporals y predicció", grau d'Estadística Aplicada, 3er Curs 1er semestre.
 4. Planificació d'exàmens:

  1. 1er semestre (amb aules de exàmens de Febrer)

  2. 2on semestre (Finals Juny amb aules )

Distribució de grups

 • Primer curs:

  • Grups de seminaris i pràctiques :

   • Grup 1 de Teoria i problemes es divideix per seminaris en:
    1. Grup A: Alumnes dels estudis simultanis de física i matemàtiques + Repetidors.
    2. Grup B: Alumnes del grau de matemàtiques no repetidors.
    3. Per la assignatura de Física: Grup B tot els alumnes del grau de matemàtiques.

   • Grup 2 de Teoria i problemes es divideix per seminaris en:
    1. Grup C: Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom A - Mar.
    2. Grup D: Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom Mas - Z

 • Segon curs, grups de problemes, seminaris i pràctiques (llevat seminari Mètodes Numèrics):

  • Grup 1 de Problemes, Seminaris i Pràctiques:
   Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom A-F.
   Alumnes dels estudis simultanis de física i matemàtiques.

  • Grup 2 de Problemes, Seminaris i Pràctiques :
   Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom G-Z.

 • Seminaris de Mètodes Numèrics:
  Grup 1:
  Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom A-Can.
  Alumnes dels estudis simultanis de física i matemàtiques.

  Grup 2:
  Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom Mir-Yin.

  Grup 3:
  Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom Car-Mar.

 • Tercer curs, grups de seminaris i pràctiques :

  • Sessions de problemes amb grup únic.

  • Grups de seminaris i pràctiques:

   • Grup 1:
    Estudiants del grau de matemàtiques amb cognom A-D.
    Estudiants dels estudis simultanis matemàtiques-física.

   • Grup 2:
    Estudiants del grau de matemàtique amb cognom E-Z.

 • COORDINACIÓ

  Coordinador:
  Dr. Wolfgang Pitsch
  Coordinador adjunt:
  Dr. Joaquim Martin

  gmatarrobamat.uab.cat

   

   

   

   

  © 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats