Combinatòria i Optimització

Objectius

En la part de combinatòria:
1) repassar les fórmules enumeratives elementals (i algunes de llurs aplicacions més usuals) atenent els dos factors clau: repetició i ordre
2) treballar la formulació i la resolució de funcions generadores
3) treballar la formulació i la resolució d'equacions lineals recurrents.

En la part de programació lineal:
1) descobrir les propietats bàsiques del problema clàssic, tant en la formulació geomètrica com en l'algebraica
2) a través de l'algorisme del símplex i d'algunes variacions possibles obtenir una panoràmica força completa dels aspectes més importants relacionats amb la resolució de programes lineals
3) conèixer la programació lineal entera; identificar les aplicacions principals en la resolució de problemes d'optimització.

Programa

 1. COMBINATÒRIA I (tres setmanes)
 2. COMBINATÒRIA II (quatre setmanes)
 3. FONAMENTS DE LA PROGRAMACIÓ LINEAL (dues setmanes)
 4. ALGORISME DEL SÍMPLEX (tres setmanes)
 5. PROGRAMACIÓ LINEAL ENTERA (dues setmanes)

Bibliografia

Bàsica
 1. BASART, J.M. (2000) [1998]. Programació lineal.
  Col·lecció Materials de la UAB, n. 58. ISBN 84-490-1443-3.
 2. GRIMALDI, R.P. (1989). Matemàticas discreta y combinatoria.
  Addison-Wesley Iberoamericana. ISBN 0-201-64406-1.
 3. MURTY, K.G. (1983). Linear Programming.
  John Wiley & Sons. ISBN 0-471-09725-X.
 4. THIE, P.R. (1988). An Introduction to Linear Programming and Game Theory.
  John Wiley & and Sons. ISBN 0-471-62488-8.

Complementària
 1. BASART, J.M.; RIFÀ, J.; VILLANUEVA, M. (1997). Fonaments de matemàtica discreta. Elements de combinatòria i d'aritmètica.
  Col·lecció Materials de la UAB, n. 36. ISBN 84-490-0855-7.
 2. DANTZIG, G.B. (1963). Linear Programming and Extensions.
  Princeton University Press. ISBN 0-691-08000-3.
 3. NASH, S.G.; SOFER, A. (1996). Linear and Nonlinear Programming.
  McGraw-Hill. ISBN 0-07-046065-5.
 4. ROBERTS, F.S. (1984). Applied Combinatorics.
  Prentice-Hall Inc. ISBN 0-13-039313-4.
 5. SULTAN, A. (1993). Linear Programming. An Introduction with Applications.
  Academic Press. ISBN 0-12-676350-X.
 6. TUCKER, A. (1984). Applied Combinatorics.
  John Wiley & Sons. ISBN 0-471-63579-0.

Avaluació

La qualificació final es basa en la prova escrita que es durà a terme un cop acabada la docència.


© Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions, 2000-2006
    Darrera modificació: 13-02-06