Natàlia Castellana Vila

Adreça

Departament de Matemàtiques
Facultat de Ciències
Despatx C1/130
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra
natalia a can mat.uab.cat