arbre
Gregori Guasp (Universitat Autònoma de Barcelona): Matemàtiques de les perspectives.

     Geometria projectiva: El món per un forat.
Per què gairebé mai acaben de coincidir dues fotografies fetes des d'angles diferents? Entendrem el perquè. Veurem com funcionen els programes de tractament d'imatges quan fan aquesta tasca i mirarem de construir panoràmiques impossibles.