Dissabtes de les Matemàtiques del curs 2021/22 [-]

  • Materials: 

Diptic_Dissabtes_2022.pdf

Matemàtiques i dinàmica de poblacions
La dinàmica de poblacions és la branca de la biologia que estudia com canvien les poblacions amb el temps plantejant-se preguntes del tipus: podem predir com creixerà una certa població de bacteris? I quina serà la població d'un país d'aquí a deu anys? Acabarà una població de depredadors amb les seves preses? Podem saber com s'estendrà una malaltia contagiosa? En aquesta xerrada veurem com podem trobar respostes a aquestes preguntes amb matemàtiques sorprenentment senzilles.
Silvia Cuadrado (5/3/2022)
 
Mesurant la temperatura més freda de l'Univers
La física quàntica ens dona eines per explicar el món a escala atòmica i també per mesurar coses de manera molt precisa. Es pot mesurar el batec del cor d'un mosquit o l'activitat de les nostres neurones al nostre cervell ? Quina és la temperatura més freda de l'Univers? I com es mesura la temperatura d'una cèl·lula? El rellotge més precís que podem construir, quin error té? Quin és el metre més acurat? Es pot detectar l'activitat dels volcans marins encara que no els veiem? i el vol d'un sol ocell pel mig de l'oceà? La física quàntica ens dona una resposta sorprenent i fascinant a algunes de les nostres preguntes.
Anna Sanpera (5/3/2022)
 
Criptomonedes i cadenes de blocs (blockchain)
Saps com funciona la tecnologia blockchain que dona suport al funcionament de les criptomonedes? En aquesta xerrada repassarem els conceptes bàsics que permeten tenir monedes virtuals descentralitzades i veurem com es resolen els reptes tecnològics associats utilitzant les cadenes de blocs. En particular utilitzarem el bitcoin com a fil conductor per entendre la necessitat de les cadenes de blocs i com aquestes aporten la seguretat al sistema de les criptomonedes. En el taller crearem la nostra pròpia criptomoneda i construirem una cadena de blocs associada resolent diferents problemes matemàtics.
Toni Lozano (12/3/2022)
 
Iteracions de funcions i transformacions: punts fixos i fractals.
Per calcular arrels utilitzem una idea que remunta a Newton amb la qual interpretem la solució com un punt fix d'una funció d'una variable real. En general el caràcter atractiu o repulsiu d'un punt fix d'una funció ve determinat per la seva derivada. Abstraurem aquest comportament per considerar transformacions contractives d'espais més generals. Això ens permetrà representar gràficament i interpretar certs conjunts fractals del pla i de l'espai com els punts fixos de transformacions convenientment triades.
David Marín (19/3/2022)
 
Entendre el cervell amb matemàtiques.
Què passa al nostre cervell quan la informació que ens proporcionen els nostres sentits és ambigua? I com prenem decisions en aquest context? En aquestes situacions, diversos grups neuronals del nostre cervell interactuen a través de la seva activitat tot generant patrons d'activitat que es correlacionen amb les nostres percepcions i decisions. Les matemàtiques poden ajudar a entendre els mecanismes neuronals que intervenen en aquests processos. En aquesta xerrada-taller revisarem alguns dels models més clàssics i estudiarem la seva dinàmica en una tasca senzilla de presa de decisions.
Gemma Huguet (26/3/2022)