Curs 2023/2024

Autor/a: Borrós Cullell, Salvador
Títol: Aproximació Computacional a alguns Problemes de Sistemes Dinàmics Discrets
Director/a: Lluís Alsedà Soler
Data: 13/12/23
 
Autor/a: Pollán Hauer, Nicolás
Títol: Prefrontal circtuits underlying working memory encoding and maintenance
Director/a: Klauss Wimmer
Data: 1/12/23
 
Autor/a: Badiella Busquets, Llorenç
Títol: Models per a dades de recompte amb mesures repetides i errors de mesura
Director/a: Pere Puig Casado
Data: 18/10/23
 
Autor/a: Berbel Palomeque, Marina
Títol: On nonconvex special relativistic hydrodynamics
Director/a: Susana Serna Salichs
Data: 18/10/23