Càrrecs

  Pitsch, Wolfgang  935868569  [+]
  Martin Pedret, Joaquin  935868561  [+]
  Cabaña Nigro, Ana Alejandra  935868564  [+]
  Castillo Franquet, Joan del  935811076  [+]
  Ruiz Cirera, Albert  935868094  [+]
  Cuadrado Gavilán, Sílvia  935868568  [+]
  Alabert Romero, Aureli  935813566  [+]
  Perera Domènech, Francesc  935868572  [+]
  Camps Camprubí, Rosa  935814533  [+]
  Torregrosa Arús, Joan  935814542  [+]
  Herbera Espinal, Dolors  935813742  [+]
  Orobitg Huguet, Joan  935868576  [+]
  Marín Pérez, David  935813250  [+]

Coordinadors d'Unitat

  Bars Cortina, Francesc  935811888  [+]
  Carmona Domènech, Joan Josep  935813132  [+]
  Bardina Simorra, Xavier  935868563  [+]
  Aguadé Bover, Jaume  935811867  [+]
  Cima Mollet, Anna  935813469  [+]