• Marc Masdeu, Albert Ruiz: Apunts d’Àlgebra Lineal.
  • Mercè Farré, Albert Ruiz: Pràctiques d’estadística amb SPSS. Materials de la UAB, número 80 (Barcelona, 1999).
  • Llorenç Badiella, Juan Ramón González, Albert Ruiz, Judit Solà: Curso de Introducción a la Estadística aplicada a la Oncología.Servei d’Estadística de la UAB (2001).
  • Albert Ruiz: Apunts de Càlcul 2 (Diplomatura d’Estadística). Accessible des del campus virtual pels alumnes de la Diplomatura d’Estadística (2002).