Joachim's web pages [Home] [Math]

Combinatòria i Optimització

Objectiu, programa, bibliografia, avaliació

Curs: 2005-2006

Teoria: Xavier Xarles

Problemes: Joachim Kock
Horaris atenció alumnes: Dilluns 16-17 i divendres 12-13. Despatx C1/-130.

Problemes

Problemes: dimarts a les 11-12.

Col·lecció d'implementacions d'algorismes


Last updated: 2006-06-14