Speaker: Xavier Xarles (UAB)

Explicaré com es poden interpretar des d’un punt de vista de valoracions els espais de Riemann-Zariski relatius introduïts per Temkin, i la seva relació amb els espais analítics de Huber.Event Details