Speaker: Xavier Xarles (UAB)

Aquesta és la ultima xerrada preparatòria del seminari per entendre els resultats recents de Balakrishnan i Dogra sobre el Chabauty Quadràtic.
En aquesta xerrada veurem com la integració p-àdica de Coleman es pot
utilitzar per a trobar (=demostrar que una llista donada són tots) els punts racionals d’una corba de gènere més gran que 1 sobre un cos de nombres, reintrepretant un mètode introduït per Chabauty el 1941.
Definiré aquesta integral de dues maneres diferents (a la Coleman i a la Colmez). Els mètodes de Kim, Balakrishnan i Dogra (entre altres)
generalitzen aquestes idees.Event Details