Speaker: Xavier Xarles (UAB)

Explicaré el criteri explícit desenvolupat per Balakrishnan i Dogra,

per determinar els punts racionals a corbes sobre els racionals de gènere g més gran que 1, amb rank del grup de Mordell-Weil de la Jacobiana igual a g i rank del grup de Néron-Severi més gran que 1.Event Details