Speaker: Xavier Xarles (UAB)

Explicarem la estratègia de M. Kim per a demostrar la conjectura de Mordell/Teorema de Faltings generalitzant el mètode de Chabauty.

Analitzarem amb més detall el nivell 2 (essent el nivell 1 el mètode de Chabauty/Coleman).Event Details