Speaker: Marc Masdeu (UAB)

Seguirem amb l’estratègia de Kim, explicitada per Balakrishnan-Dogra,
per demostrar la finitud del nivell 2.

Això ens permet demostrar la conjectura de Mordell en casos on el gènere de la corba no és estrictament més gran que el rang de la seva jacobiana.Event Details