Speaker: Marc Masdeu (UAB)

Seguint amb l’article de Darmon-Vonk, estudiarem els grups de cohomologia i símbols modulars amb valors additius.
Aquesta part ens servirà més endavant per estudiar la versió multiplicativa, clau per les construccions de l’article.Event Details