Speaker: Marc Masdeu (UAB)

Acabarem de veure com es relaciona la construcció analítica p-àdica de Darmon amb els períodes de Tate d’una corba el·líptica.Event Details