Speaker: Xavier Xarles (UAB)

Explicarem un article recent del Darmon que fa una mena d’uniformització p-adica de la corba X_0(p) usant SL_2(Z[1/p]).

La construcció està directament relacionada amb els resultats recents de Darmon i Vonk.Event Details