Planificació de curs 2020 - 2021

 1. Calendari acadèmic del Grau de Matemàtiques.
 2. Plànol de la facultat.
 3. Presentació jornada acolliment 20-21

 4. Horaris generals:

  1. Grau de Matemàtiques (Horaris provisionals, septembre 2020) Exàmens 1er Semestre (no disponible)
  2. Calendari Temes de Ciència Actual (Pendent actualitzar versió 2020/21)
  3. Aules : Veure sia.uab.cat apartat "Serveis" i "consulta d'horaris"

 5. Quart curs: optatives compartides:
  1. 100117 Models lineals, la docència es realitza a l'assignatura 104862 Disseny d’Experiments del Grau d'Estadística Aplicada.
  2. 100122 Anàlisi multivariant, la docència es realitza a l'assignatura 104869 Aprenentatge No Supervisat del Grau d'Estadística Aplicada.
  3. 100123 Mostreig estadístic, la docència es realitza a l'assignatura 104868 Simulació i Remostreig del Grau d'Estadística Aplicada.
  4. 100124 Sèries temporals, la docència es realitza a l'assignatura 104863 Sèries Temporals del Grau d'Estadística Aplicada.
  5. 100125 Investigació operativa,la docència es realitza a l'assignatura 104870 Aprenentatge Automàtic 1 del Grau d'Estadística Aplicada.
  6. 100128 Inferència estadística, la docència es realitza a l'assignatura 104864 Modelització de Dades Complexes del Grau d'Estadística Aplicada.
  7. 100129 Econometria, la docència es realitza a l'assignatura 104875 Introducció a l’Enginyeria Financera del Grau d'Estadística Aplicada.

  Distribució de grups 2º semestre

  • Primer curs:

   • Grup 1 :
    Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom A-K.
    Alumnes dels estudis simultanis de física i matemàtiques amnb 1er cognom A-L.

   • Grup 2 :
    Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom L-Z.
    Alumnes dels estudis simultanis de física i matemàtiques amnb 1er cognom M-Z.

   • Grups de seminaris (llevat Física):

    • Sem A: Alumnes dels estudis simultanis de física i matemàtiques.
    • Sem B: Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom A-K
    • Sem C: Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom L-Z
   • Grups de seminaris de Física:

    • Sem A: Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom A - F.
    • Sem B: Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom G - M.
    • Sem C: Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom N - Z.
   • Grups de pràctiques de Eines Informàtiques (Pr):

    • Pr 1: Alumnes dels estudis simultanis de física i matemàtiques.
    • Pr 2: Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom A - F.
    • Pr 3: Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom G - M.
    • Pr 4:Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom N - Z.
  • Segon curs

   • Grup 1 :
    Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom A-D.
    Alumnes dels estudis simultanis de física i matemàtiques.

   • Grup 2 :
    Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom E-Z.

   • Seminaris de Mètodes Numèrics :
    • Seminari 1: Alumnes dels estudis simultanis de física i matemàtiques + Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom A - Bos
    • Seminari 2: Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom Hod - Z.
    • Seminari 3: Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom Can - Her.
  • Tercer curs:

   • Grup 1 :
    Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom A-F.
    Alumnes dels estudis simultanis de física i matemàtiques.

   • Grup 2 :
    Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom G-Z.

  • Quart curs: Grup únic.

  Distribució de grups 1er semestre

  • Primer curs:

   • Grup 1 :
    Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom A-K.
    Alumnes dels estudis simultanis de física i matemàtiques amnb 1er cognom A-L.

   • Grup 2 :
    Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom L-Z.
    Alumnes dels estudis simultanis de física i matemàtiques amnb 1er cognom M-Z.

   • Grups de seminaris (llevat Física):

    • Sem A: Alumnes dels estudis simultanis de física i matemàtiques.
    • Sem B: Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom A-K
    • Sem C: Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom L-Z
   • Grups de seminaris de Física:

    • Sem A: Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom A - F.
    • Sem B: Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom G - M.
    • Sem C: Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom N - Z.
   • Grups de pràctiques de Eines Informàtiques (Pr):

    • Pr 1: Alumnes dels estudis simultanis de física i matemàtiques.
    • Pr 2: Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom A - F.
    • Pr 3: Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom G - M.
    • Pr 4:Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom N - Z.
  • Segon curs

   • Grup 1 :
    Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom A-F.
    Alumnes dels estudis simultanis de física i matemàtiques.

   • Grup 2 :
    Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom G-Z.

   • Seminaris de Càlcul en Diverses Variables i Anàlisi Matemàtica :
    • Seminari 1: Alumnes dels estudis simultanis de física i matemàtiques.
    • Seminari 2: Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom A - J.
    • Seminari 3: Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom K - Z.
   • Laboratoris de Seminari de matemàtica discreta .
    • Grup 1: Alumnes dels estudis simultanis de física i matemàtiques.
    • Grup 2: Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom A-F.
    • Grup 3:Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom G-P.
    • Grup 4:Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom O-Z.
  • Tercer curs:

   • Grup 1 :
    Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom A-F.
    Alumnes dels estudis simultanis de física i matemàtiques.

   • Grup 2 :
    Alumnes del grau de matemàtiques amb 1er cognom G-Z.

   • Equacions diferencials i Modelizació 1. Grups de Laboratori (Pr)
    • Pr 1:
     Estudiants del grau de matemàtiques amb cognom A-B.
     Estudiants dels estudis simultanis matemàtiques-física.

    • Pr 2:
     Estudiants del grau de matemàtique amb cognom M -Z.

    • Pr 3:
     Estudiants del grau de matemàtique amb cognom C-L.

  • Quart curs: Grup únic.

COORDINACIÓ

Coordinador:
Dr. Wolfgang Pitsch
Coordinador adjunt:
Dr. Joaquim Martin

gmatarrobamat.uab.cat

 

 

 

 

© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats