Contacte

e-mail:
artur@mat.uab.cat
Mailing Adress:
Departament de Matemàtiques
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra . Barcelona
Spain