Speaker: Xavier Xarles (UAB)

Veuré tres pocions de definir l’espectre d’un semianell, i n’estudiaré algunes propietats. Em centraré en al cas idempotent.Event Details