Speaker: Marc Masdeu (UAB)

Seguirem amb l’estudi de l’article de Darmon–Vonk. Veurem com els cocicles modulars meromorfs introduïts en la sessió anterior ens permeten definir, gràcies a les integrals multiplicatives, certs elements p-àdics que es conjecturen algebraics. Finalment, veurem quina relació tenen aquestes noves construccions amb els punts de Darmon (coneguts també com punts d’Stark–Heegner).Event Details