Speaker: Joaquim Roé (UAB)

Les “varietats de Mustafin” són certes degeneracions de l’espai
projectiu,
amb base un anell de valoració discreta, la fibra especial de
les quals té una descripció combinatòria agradable a partir de
configuracions de punts al building de Bruhat-Tits.
Explicaré la construcció feta per Cartwright-Häbich-Sturmfels-Werner,
fent èmfasi en el cas de dimensió 2.Event Details