Teaching 2005-2006

Combinatòria i Optimització
Horaris atenció alumnes: Dilluns 16-17 i divendres 12-13. Despatx C1/-130.

Examen: 2006-06-29, a les 15h30. Lloc: Q3/0007, Q3/0011, Q3/1007, Q3/1011.

Topologia II

Examen: 2006-07-06 a les 15h30 a l'aula C5/017.


Last updated: 2006-08-23 by Joachim Kock.