El nostre perfil
Modelització, computació, simulació

Qui som
MCS (Mathematical Consulting Service) és el Servei de Consultoria Matemàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona. És l’instrument a través del qual la UAB posa a disposició d’empreses, indústries i laboratoris la tecnologia matemàtica més avançada.

La nostra missió
La missió del MCS és contribuir a augmentar la competitivitat de les empreses, a través de la millora de llurs productes i processos de producció.

La innovació constant és necessària per mantenir i millorar la competitivitat d’una empresa. La innovació és la posada en pràctica d’idees convertibles en valor, siguin noves o l’adaptació intel.ligent d’idees existents.

La nostra aportació a la innovació industrial es resumeix en les paraules clau modelització, computació i simulació. La modelització d’una situació en termes formals permet la seva comprensió i la seva anàlisi rigorosa. La simulació permet posar de manifest les respostes concretes o les alternatives possibles que col.laborin a la presa de decisions encertades, estalviant temps de laboratori i experimentació. La computació és l’ingredient bàsic de la simulació.

Què fem
Analitzem qüestions relacionades amb l’optimització del procés productiu, el disseny de materials i productes, la predicció en situacions d’incertesa, etc, susceptibles de ser tractades amb eines matemàtiques i computacionals. Tot el procés de consulta i elaboració del projecte de treball és completament gratuït i sense compromís.
A MCS també estem interessats a contactar amb empreses de consultoria i tecnològiques per constituir partnerships en projectes d’interès comú, així com la col·laboració amb grups de recerca universitaris.