Recursos

Personals

En els projectes del MCS hi treballen de manera regular els membres del Grup de Recerca en Aplicacions i Models Matemàtics (GRAMM), format actualment per 11 membres. Altres investigadors en matemàtiques de la UAB (grups de recerca), cobrint un ampli espectre temàtic, també hi col·laboren de manera puntual. Comptem amb personal de suport en temes informàtics i en redacció de documents tècnics.

Podeu consultar la nostra àmplia xarxa de contactes i recursos a la pàgina networking. En destaquem:
La disponibilitat d’estudiants en pràctiques (a nivell de grau i de màster), la relació amb els grups Industrial Mathematics del Centre de Recerca Matemàtica (CRM) i Parallel Applications del dep. d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius (CAOS), i especialment la nostra col·laboració estreta amb el Servei d’Estadística Aplicada (SEA) de la UAB en totes les situacions en què cal un tractament expert de dades per poder prendre les millors decisions.

Materials
Disposem de les instal·lacions i la infraestructura del (Departament de Matemàtiques), particularment dels seus recursos informàtics, incloent el cluster de càlcul Antz.
Disposem també de l’excel·lent Biblioteca de Ciència i Tecnologia de la UAB.