Informació general

Informació Principal

L’objectiu del MMIF és formar analistes quantitatius amb una comprensió profunda i crítica dels models i mètodes utilitzats en Finances, capaços de treballar en recerca, desenvolupament i innovació en aquest sector.

Ens dirigim a joves amb talent matemàtic, tant si són llicenciats o graduats en Matemàtiques com si ho són en carreres afins com Física, Estadística, Economia, Enginyeria o altres equivalents. Les promocions que ja hem format mostren que els nostres titulats tenen una gran acceptació en el mercat laboral.

Estructura

La formació està dividida en dues parts, amb un valor total de 60 ECTS:
 
  • La primera part és un programa acadèmic de formació teòrica, de 36 ECTS, dividit en dos semestres. Cada semestre cobreix 7 assignatures diferents.
  • La segona part és un període de pràctiques curriculars de 450 hores, amb un valor de 18 ECTS, més un treball de final de màster de 6 ECTS.

Acreditació

Els estudiants que superen les dues parts reben el títol màster atorgat per l’Escola de Postgrau de la UAB. Els estudiants que superen la part acadèmica i no realitzen el període de pràctiques reben el diploma d’especialització emès per l’Escola de Postgrau de la UAB.

Pre-requisits

El Màster està dirigit a graduats en Matemàtiques, Física, Estadística, Economia, Enginyeria o estudis similars. No és necessari tenir experiència prèvia en finances.

Entrada

Acceptem un màxim de 20 estudiants.

Política acadèmica

Totes les assignatures s’avaluen mitjançant examen o avaluació continuada, en una sola convocatòria.

Pràctiques

Un cop finalitzada la part acadèmica, els estudiants podran iniciar pràctiques en una institució financera. L’entrada està subjecta a un procés de selecció, inclosa una entrevista. Aquestes pràctiques es realitzen preferentment en una de les institucions associades, encara que en casos especials poden ser convalidades.

Comissions

El preu total del màster és de 5550 €; part acadèmica (diploma d’especialització): 3.330 €.

Possibilitats de desenvolupament professional

  • Bancs i altres institucions financeres.
  • Consultories financeres.
  • Companyies d’assegurances.
  • Mercats financers.

Contacte

Silvia Cuadrado, coordinador de MMIF.
Número de telèfon: +34 93 586 85 68
Correu electrònic: silvia.cuadrado@uab.cat
 
Francisco Carreño Mondéjar, Departament de Matemàtiques.
Número de telèfon: +34 93 581 32 75
Correu electrònic: francisco.carreno@uab.cat 
 
Correu electrònic MIF: administracio.mif@uab.cat