Introducció a la Geometria Hiperbòlica
amb Sketchpad


English Version


L'objectiu és presentar la Geometria Hiperbòlica des d'un punt de vista pràctic. Tot i que en el document Taller de Geometria Hiperbòlica s'hi pot trobar una explicació teòrica d'aquesta geometria, no és aquesta la principal motivació, sinó ben al contrari. Es pretén que l'usuari pugui interactuar amb la Geometria Hiperbòlica a partir de construccions (en el model del semipla de Poincaré) creades amb el programa The Geometer Sketchpad i així poder conèixer aquesta geometria, tan diferent de la que estem acostumats. Per tal que l'usuari pugui treballar o conèixer aquesta geometria s'han creat les eines tan per construir objectes com per transportar-los, a partir d'isometries.
Qualsevol comentari que volgueu fer serà ben rebut. correu electrònic


Pàgina principal