Seminar (Ring Theory)

Ferran Cedó (Universitat Autònoma de Barcelona)

Construcció de noves braces finites simples

Resum: Aquest és un treball conjunt amb l’Eric Jespers i el Jan Okninski. Donat un grup abelià finit A qualsevol, explicaré com construir braces simples finites amb grup multiplicatiu metabelià (és a dir, amb longitud derivada 2) tals que $A$ és isomorf a un subgrup del seu grup additiu. Abans d’aquest treball, cap de les braces simple finites conegudes contenia elements amb ordre additiu  4. En un treball anterior (junt amb David Bachiller, Eric Jespers i Jan Okninski), s’havien construït braces finites simples tals que el seu grup additiu contenia qualsevol grup abelià prefixat d’ordre senar, però el grup multiplicatiu d’aquestes braces era de longitud derivada 3.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *